Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji z mediami, a w szczególności: wysyłania informacji i materiałów prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia oraz kontakt telefoniczny dotyczący współpracy medialnej. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji objętych zgodą lub udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby komunikować się z Tobą, korzystamy z usług zewnętrznych firm i w tym celu przekazujemy im Twoje dane. Chodzi o usługi hostingu, rozsyłania wiadomości e-mail lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej. Nie korzystamy z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie, nie będziemy mogli informować Cię o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wstęga Miedza.

Możesz wypisać się z listy mailingowej klikając w link znajdujący się w stopce każdego maila otrzymanego od nas. Jest to jednoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych w celu informowania. Możesz także zgłosić żądanie usunięcia pisząc na adres wstegamiedza@gmail.com z tytułem “Usunięcie z listy”.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wstęga Miedza, adres siedziby: Bertolta Brechta 12 lok. 137 03-473 Warszawa, adres e-mail: wstegamiedza@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: wstegamiedza@gmail.com

Podstawa prawna:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 10.

UPT – Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 172.